เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง กำหนดจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทบทวน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนฯ(พ.ศ.2561-2564)ระดับหมู่บ้าน
18-6-2561

               ไฟล์แนบ :
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.