เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
8-2-2561

               

ไฟล์แนบ : 790.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.