เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

เทศบัญญัติตำบลสันป่าเปา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2556
24-7-2557

               

ตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : 227.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.