เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

เทศบัญญัติตำบลสันป่าเปา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2553
10-9-2556

               

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553ไฟล์แนบ : 150.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.