เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556
11-9-2556

               

ไฟล์แนบ : 144.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.