เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document
ประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray ยาเสพติด)  
 18-4-2559
 

               เทศบาลตำบลสันป่าเปา ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray ยาเสพติด) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ ที่ประชุมของแต่ละหมู่บ้าน รวม 6 หมู่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ ผลการดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray ยาเสพติด) ปรากฏว่าไม่พบว่ามีผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติดในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งจะได้นำเอาข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อไปตั้งงบประมาณและกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 –2562) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลสันป่าเปาต่อไป

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.