เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-ตำบลสันป่าเปา) 
 20-6-2560
 

               โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-ตำบลสันป่าเปา)จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าก้างหมู่ที่ 2 ตำบลสันป่าเปาจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.